Skip links

anca inredningsarkitekter AB

Företag: anca inredningsarkitekter AB

Ägare: Caroline Axelsson, Anna-Karin Kjellin

Antal anställda: (+ ett varierande antal underkonsulter)

Namnet på den som svarar från företaget: Caroline Axelsson

Kortfattat vad företaget gör:

– Anca är ett team inredningsarkitekter, startat 2002. Vi arbetar med varumärkesbyggande inredning, och erbjuder kunden stöd att skapa en väl utformad arbetsplats som möter verksamhetens behov och lyfter deras identitet. Vår unicitet ligger i att vi är utbildade inom informationsdesign samt är certifierade arbetsplatsstrateger. Vi sätter helheten i varumärket och kundens vision framför vår egen konstnärliga integritet.

Att skapa HÅLLBARA miljöer – ekonomiskt, socialt och ur ett klimatperspektiv – är prioritet för oss. Vi gör skillnad i branschen.

Varför ska man anlita er?

– När en arbetsplats står inför en förändring, har vi verktygen för att samla in data kring t ex närvaro, beläggning, aktivitetsanalys osv för hur arbetsplatsen bör disponeras och utformas. Det i kombination med kunskap och erfarenhet inom varumärkesbyggande skapar fantastiska förutsättningar för att ge våra kunder en skräddarsydd HÅLLBAR inredningslösning på alla plan.

Vad innebär bra marknadsföring för dig?

– Bra marknadsföring är strategiska aktiviteter som stärker relationer utifrån en väl grundad analys och verkliga värden.

Varför är du medlem i MIE?

– För att stötta och delta i nätverksaktiviteter och erfarenhetsutbyten.

——

👉 Vi vill gärna lyfta dig som är medlem i Marknadsföreningen genom små mini-intervjuer under rubriken ”Medlem i fokus”. Är du också medlem och vill synas här? Hör av dig till oss via info@mie.se

X
X