Skip links

Föreslå Årets marknadsförare

Just nu pågår arbetet för att utse vinnaren av Årets Marknadsförare 2019. Du kan lämna din nominering för Årets Marknadsförare 2020 under hösten. Vi ser fram emot att ta emot nomineringar för duktiga marknadsföringsinsatser i Eskilstuna!

Syftet med tävlingen Årets marknadsförare är att stimulera och belöna skickliga marknadsföringsinsatser i Eskilstuna kommun. Tävlingen ska också öka erfarenhetsutbytet kring problem, möjligheter och frågeställningar som hör ihop med begreppet marknadsföring. Syftet är likaså att hos allmänheten ge ökad insikt och förståelse för att marknadsföring är ett viktigt led i strävan att utveckla alla typer av företagsamheter och organisationer, samt därmed skapa trygga förhållanden för anställda och andra intressenter.

De tävlande ska under året ha genomfört dokumenterat skickliga marknadsföringsinsatser. Juryn utser Årets marknadsförare som kan vara ett specifi kt projekt, en person, företag eller organisation. Gemensamt för alla är att de framgångsrikt har profi lerat sig lokalt och bidragit till positiva e ekter för Eskilstuna.

Priset delas ut på EN20 den 12 mars 2020.

X
X