Skip links

CloneMe Management AB

Företag: CloneMe Management AB

Ägare: Privat

Antal anställda: 1 st (ca 45 st i samarbetsnätverk)

Namn på den som svarar från företaget: Tommy Ågren

Kortfattat vad företaget gör:

– Vi hjälper er att utvärdera, utveckla och förvalta ert IT-stöd. Vi tycker det är extremt viktigt med rätt IT-stöd vilket medför att vi även utvärderar och utvecklar era rutiner och ert sätt att göra saker på för att matcha det mot rätt IT-stöd för just er. Med rätt IT-stöd kan ni fokusera på verksamheten där det gör mest nytta. Inget arbete är för litet och inget arbete är för stort.

Varför ska man anlita er?

– Vi hjälper er när er egen tid eller kunskap inte räcker till!

Vad innebär bra marknadsföring för dig? Nämn gärna något gott exempel som du har spanat in.

– Det finns många exempel på bra marknadsföring men konkret innebär det att synas på olika sätt i lämpliga sammanhang. Den bästa marknadsföringen för oss är när kunden på ett eller annat sätt blir delaktig i budskapet utåt. Ett gott arbete ger goda referenser!

Varför är du medlem i MIE?

– MIE är en framåt förening och vi kan se stora möjligheter i att till exempel nätverka med andra företag aktiva i Mälardalsregionen.

X
X