Skip links

Om oss

Bygg upp din kunskap om marknadsföring

Vi samlar människor med intresse för marknadsföring. Föreningen skall främja nätverksbyggande, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med syfte att ge medlemmarna kunskap och kontakter för framgång.

Marknadsföreningen i Eskilstuna arrangerar luncher, föreläsningar, företagsbesök och utbildning inom ämnet.

Vi arrangerar Eskilstuna Näringsliv (EN) tillsammans med NyföretagarCentrum, Handelskammaren Mälardalen och Företagarna Eskilstuna/Torshälla, där vi utser Årets Marknadsförare.

Tävlingens avsikt är att stimulera till goda marknadsföringsinsatser samt öka allmänhetens förståelse för marknadsföringens betydelse.

Vi samverkar med andra marknadsföreningar i vår region bl a genom gemensamma evenemang.

Marknadsföreningen i Eskilstuna är en av 29 lokala föreningar, från Luleå till Malmö, som ingår i Marknadsförbundet.

X
X