Skip links

Pernilla Säholm Corizza

Företag:
Modigt lärande

Ägare:
Pernilla Säholm Corizza

Antal anställda:
Enskild firma än så länge, så det är endast jag.

Kortfattat vad företaget gör:
Jag arbetar med att skapa trygg och tillitsfull utvecklingsmiljö där du får förutsättning att tro på din egen potential och behåller kraft och fart på vägen i ditt förändringsarbete/utvecklingsarbete. Jag använder olika verktyg i mitt arbete och det mest betydelsefulla av dem är Growth Mindset.

Namnet på den som svarar från företaget:
Pernilla Säholm Corizza

Varför ska man anlita er?
För att alldeles för många människor mår dåligt i onödan idag och det behöver inte fortsätta så. Chefer, så väl som medarbetare. Vill du som chef utvecklas till att bli ledare, dvs. att dina medarbetare väljer att följa dig, ska du anlita Modigt lärande. De verktyg jag arbetar med skapar tillit och ökar människors förutsättningar och mod att hantera livets utmaningar, i arbetet så väl som privat.

Vad innebär bra marknadsföring för dig?
Jag grundade mitt företag i höstas och har på egen hand fokuserat på sprida vetskapen om att jag finns. Det är det absolut bästa sättet att lära sig hur marknadsföring fungerar och genomförs. Mitt varumärke är ju i mitt fall jag själv personligen och mina kompetenser, så människor kommer att se mig som person och snabbt skapa sig en uppfattning utifrån det jag gör. Det går snabbt idag, bara ett par sekunder visar forskning. Därför har det varit oerhört viktigt för mig att själv äga det som nått ut om Modigt lärande. Mitt företag har först och främst marknadsförts via sociala medier, som idag är nyckeln för att nå ut till många. Till det spelar alla mina ambassadörer en betydande roll, alla människor som kanske redan innan kände till mina kompetenser från tidigare eller som har upptäckt mitt företag under hösten och tycker att det jag gör är viktigt. Dessa människor är ett oerhört värdefullt nätverk som gillar och delar det jag gör och på så sätt sprider mitt budskap vidare. Jag lägger också tid till att nätverka i fantastiska fysiska möten via t.ex. nätverk på LinkedIn. Det finns inget som slår ett fysiskt möte mellan människor, där alla vi som träffas är genuint intresserade av att möta och lära av varandra.

Varför är du medlem i MIE?
Det var ett naturligt steg att gå med i MIE, då jag är passionerat kär i att lära mig av att lyssna in, utmanas av och ta del av andras erfarenheter och framgångar

X
X