Skip links

Personuppgiftspolicy

Marknadsföreningen i Eskilstunas integritetspolicy

Eskilstuna 2018-05-24

Vi är oerhört måna om att värna våra medlemmars och gästers integritet och att hantera personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Du ska alltid kunna känna dig trygg i dina kontakter med oss. Nedan beskrivs hur Marknadsföreningen i Eskilstuna behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, där den senaste versionen alltid ligger på www.mie.se.

Vi samlar in personuppgifter på olika sätt:

1. När du blir medlem i föreningen.
2. När du anmäler dig till och besöker något av våra evenemang eller utbildningar, som medlem eller gäst.
3. När du surfar på vår hemsida eller interagerar med oss via e-post eller våra sociala kanaler.

När du blir medlem hos oss eller besöker oss som gäst samlar vi in och behandlar vi de personuppgifter vi behöver för att kunna uppfylla det som vi har åtagit oss när det gäller medlemskapet. Det rör sig om för- och efternamn, adress, e-postadress, företag, och faktureringsuppgifter. Vi sparar också information om vilka aktiviteter i vår regi som du har deltagit på. För gäster som deltar på våra evenemang och/eller kurser sparas dina personuppgifter så länge vi behöver för att fullfölja våra åtaganden och som längst 36 månader efter det sista tillfället.

Du är inte skyldig att lämna ut dina personuppgifter till Marknadsföreningen i Eskilstuna. Om du inte vill göra det, så kan det dock innebära att vi inte har möjlighet att erbjuda dig medlemskap, bjuda in dig till evenemang eller att tillhandahålla relaterad information.

När du anmäler dig till ett event eller utbildning i vår regi via vårt eventhanteringssystem, sker all kommunikation kring eventet via Marknadsföreningen i Eskilstuna. När ett event genomförs ute på ett samarbetsföretag, kan namn och vilket företag du arbetar på behöva förmedlas till företaget som upplåter sin lokal. Det är i sådana fall endast för redovisningssyfte samt deltagaradministration på plats. Föreläsare och utbildare kan också behöva ha information om namn på företag för att kunna förbereda sin föreläsning/utbildning på bästa tänkbara sätt. Personuppgifter eller kontaktinformation säljs eller förmedlas aldrig vidare till tredje part för marknadsföringssyfte.

På våra aktiviteter så fotograferar/filmar vi ofta, och det är ett sätt att via olika kanaler (såsom hemsida och sociala kanaler) i efterhand marknadsföra Marknadsföreningen i Eskilstuna till flera, en del av vårt DNA. Som medlem är du införstådd med det och godkänner det. Vill du som deltagare däremot inte bli fotograferad eller synas så kontaktar du våra representanter på plats eller oss via info@mie.se, och din önskan kommer självklart att respekteras.

Om du är medlem eller ansöker om medlemskap, behandlas dina personuppgifter med stöd av nödvändighet för att fullgöra avtal, d.v.s. i att administrera ditt medlemskap och för att kunna leverera de tjänster eller det innehåll du begärt. All behandling utöver den som krävs för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som medlem, sker utifrån Marknadsföreningen i Eskilstunas berättigade intresse av att nå ut med information och marknadsföring om evenemang och annat innehåll. I denna del har vi efter noggrant övervägande funnit att vårt berättigade intresse i denna del motiverar behandling, då det vi vet om dina intressen, förväntningar samt skyddet för dina fri- och rättigheter gällande integritet inte väger tyngre i sammanhanget och kräver skydd av personuppgifterna. Du har alltid rätt att höra av dig till oss om du inte längre vill att dina uppgifter behandlas för ett eller flera ändamål.

Till Marknadsföreningen i Eskilstuna har du rätt att kostnadsfritt höra av dig med frågor och önskemål gällande dina personuppgifter. Du har rätt att begära
– Tillgång till dina personuppgifter i form av ett registerutdrag,
– Rättelse av dina personuppgifter om du anser att korrigering behövs,
– Radering av dina personuppgifter om du anser att behandlingen inte är nödvändig eller att den av annan anledning ska upphöra,
– Begränsning av personuppgiftsbehandlingen, d.v.s. att behandlingen delvis upphör.

Hör av dig till info@mie.se, vid frågor eller begäran enligt ovan.

Vi hoppas kunna hjälpa dig med frågor och önskemål enligt ovan. Är du inte nöjd med behandlingen av dina personuppgifter har du dessutom rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (datainspektionen.se, Telefon: 08-657 61 00, E-post: datainspektionen@datainspektionen.se).
Lagring av information

Vi lagrar information kring dig så länge det behövs för att uppfylla vårt åtagande, det vill säga så länge du är medlem i Marknadsföreningen i Eskilstuna. Säger du upp ditt medlemskap sparar vi informationen i ytterligare 24 månader; för det fall att du skulle vara intresserad av att bli medlem igen, för att kunna skicka information och särskilda erbjudanden till dig som icke-medlem, samt för historik. I utskick ges du alltid möjligheten att avsäga dig fortsatta utskick. Du kan när som helst kontakta oss och be oss radera dina personuppgifter.

Marknadsföreningen i Eskilstuna anlitar i vår verksamhet underleverantörer och i och med detta kan dina personuppgifter komma att behandlas i samband med bokföring och vårt eventhanteringssystem. IT-systemleverantör är Fortnox och Viaduct.

Marknadsföreningen i Eskilstuna överför inte dina personuppgifter till land utanför EU/EES utöver vad som anges nedan. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Marknadsföreningen i Eskilstuna att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Marknadsföreningen i Eskilstuna använder molntjänsten Dropbox för att lagra dokument för föreningens räkning, som är en väletablerade aktör med säte i USA. Marknadsföreningen har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid överföringen till USA genom Dropbox. Mer information finns tillgänglig på www.privacyshield.gov.

För de personuppgifter du lämnar i kontakt med oss och som i övrigt behandlas enligt ovan och i verksamhet, är Marknadsföreningen i Eskilstuna personuppgiftsansvarig.

E-post: info@mie.se
Marknadsföreningen i Eskilstuna,
Portgatan 3, 633 42 Eskilstuna

X
X